Họ và tên (*)
Giới tính(*)
Ngày sinh (*)
Số CMTND/CCCD (*)
 
Ảnh CMTND/CCCD (*)
Quận/Huyện (*)
Phường/Xã (*)
Đối tượng (*)
Điện thoại liên hệ(*)
Ảnh làm thẻ Kích thước 3x4 (*)

Ảnh mẫu

Giấy tờ chứng minh đối tượng được cấp thẻ (*)

Lưu ý:

  • 1. Người cao tuồi: Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
  • 2. Người khuyết tật: Thẻ người khuyến tật hoặc giấy xác nhận người khuyến tật.
  • 3. Hộ nghèo: Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hộ nghèo.
  • 4. Người có công: Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh...
Địa chỉ nhận thẻ(*)