Mã đăng ký
Trạng thái thẻ
Điểm nhận thẻ
Thời gian nhận thẻ