1. Giá vé xe buýt:

- Vé lượt: Hiện đang áp dụng với 3 mệnh giá 7.000; 8.000; 9.000/người/lượt

+ Giá vé lượt đồng hạng trong phạm vi tuyến có cự ly vận chuyển dưới 25km là: 7.000 đồng/vé/lượt;

+ Giá vé lượt đồng hạng trong phạm vi tuyến có cự ly vận chuyển từ 25km đến 30km là: 8.000 đồng/vé/lượt;

+ Giá vé lượt đồng hạng trong phạm vi tuyến có cự ly vận chuyển trên 30km là: 9.000 đồng/vé/lượt;

- Vé tháng:

+ Vé tháng ưu tiên (Học sinh, sinh viên, người cao tuổi, công nhân khu công nghiệp) :

                         Vé tháng 01 tuyến :   55.000 VND / Tháng

                         Vé tháng liên tuyến : 100.000 VND / Tháng

          + Vé tháng không ưu tiên:

                         Vé tháng 01 tuyến :   100.000 VND / Tháng

                         Vé tháng liên tuyến : 200.000 VND / Tháng 

2. Đối tượng được ưu tiên giảm giá vé xe buýt?

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm); Công nhân các khu công nghiệp và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên).

3. Loại ảnh sử dụng để đăng ký vé tháng xe buýt ?

Ảnh thẻ 3x4 được chụp không quá 6 tháng; ảnh không bị mờ mốc, không rõ.

4. Hồ sơ của đối tượng ưu tiên bao gồm những loại giấy tờ gì ?

  • Học sinh, sinh viên: Bản đăng ký (ghi rõ thời gian học) có đóng dấu xác nhận của nhà trường và đóng dấu giáp lai vào ảnh. Xuất trình thẻ sinh viên bản chính khi nộp đơn.
  • Công nhân khu công nghiệp: Bản đăng ký đóng dấu giáp lai vào ảnh; đóng dấu xác nhận của Khu (cụm) công nghiệp. Xuất trình thẻ công nhân bản chính khi nộp đơn
  • Người cao tuổi: Bản đăng ký có dán ảnh, photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước kèm theo. Xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước (bản chính) khi nộp đơn. Tuổi làm tròn 60 đến tháng đăng ký làm thẻ.

5. Khi đăng ký vé tháng xe buýt có phải trả tiền không?

​​Khách hàng không phải trả tiền lệ phí làm thẻ, khách hàng chỉ phải trả tiền mua tem hàng tháng để sử dụng.

6. Danh sách các trạm bán vé tháng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội:  tại đây